Proiecte

Localităţile aparţinând colegiului electoral pe care cu onoare îl reprezint în Parlament sunt încărcate de istorie şi de bogate tradiţii economice, sociale şi culturale. Bazându-mă pe acest fapt, am identificat şi analizat cu toată răspunderea realităţile zonei, ceea ce trebuie făcut, spre care activităţi să îmi îndrept eforturile.

Ţinând cont de specificul fiecărei zone, de priorităţile existente în fiecare localitate, voi lupta pentru realizarea obiectivelor propuse. Sunt probleme care vizează şi localităţi cu primării de altă culoare politică şi care au tot sprijinul, fără nici o deosebire, primând necesităţile oamenilor şi cerinţele de dezvoltare din zonă:

1. APIA în fiecare comună:
2. drumuri judeţene şi comunale;
3. alimentare cu apă şi canalizare;
4. modernizarea şi reabilitarea termică a şcolilor şi a grădiniţelor din mediul rural;
5. cuprinderea localităţilor într-un circuit turistic şi religios (Dej, Ocna-Dejului, Căşiel, Rohia, Bobâlna);
6. regularizarea şi decolmatarea unor văi şi pâraie;
7. dispensare medicale;
8. extinderea alimentării cu gaze naturale;
9. extinderea iluminatului public;
10. edificii pentru primăriile din zonă.