Centura ocolitoare a municipiului Dej

INTERPELARE

Adresată: doamnei Anca Daniela Boagiu  – Ministrul Transporturilor și Infrastructurii

De către: Itu Cornel, deputat PSD

Obiectul interpelării:  Centura ocolitoare a municipiului Dej

Stimată doamnă ministru,

De  mulţi ani  se dezbate starea drumurilor din ţară în general, şi în particular pe zone. Ştim cu toţii că infrastructura rutieră precum și centurile de ocolire a orașelor reprezintă o necesitate stringentă pentru dezvoltarea economică și turistică, industrializare, reducerea poluării.

Centurile de ocolire constituie soluția la rezolvarea celor mai importante probleme ale circulației rutiere întrucât fluidizează circulația, diminuează poluarea mediului, poluarea sonoră, se conservă patrimoniul arhitectonic, etc.

La data de 23 ianuarie 2009 a fost semnat contractul de „Asistență tehnică pentru pregătirea Studiului de Fezabilitate, Proiectul tehnic, Detaliilor de execuție și Documentației de licitație pentru variante de ocolire în România”, proiect cofinanțat de Comisia Europeană, prin Facilitatea ex-ISPA și de către Guvernul României, prin Bugetul de Stat. Printre orașele cuprinse în acest proiect este și orașul Dej.

În același an, 2009, am adresat Ministerului Transporturilor o interpelare prin care solicitam informații cu privire la perspectiva realizării centurii ocolitoare a municipiului.

După doi ani de zile situația este neschimbată în ceea ce privește implementarea proiectului, în timp ce necesitatea centurii ocolitoare  devenit mai stringentă.

Orașul Dej este un nod important de comunicații spre orașele Zalău și Satu-Mare; Tg.Lăpuș – Baia Mare; Bistrița – Vatra-Dornei – Suceava.

Industria poluantă de altădată a Dejului nu mai există, în locul ei se întrevăd perspectivele unei industrii noi. Mă refer la recentul proiect de colaborare cu întreprinzători chinezi în industria hârtiei și  la parcul industrial care atrage capital străin.

Ca așezare urbană, orașul Dej, este situat pe șapte coline fapt cu implicații asupra circulației în interior și cu atât mai mult a travesării sale în lipsa unei centuri ocolitoare.

Întrucât e vorba despre finanțare, despre investiții, care este stadiul actual al acestui proiect început acum doi ani ?

Având în vedere aspectele de mai sus, Vă rog, doamnă ministru, să vă implicați în această problemă și să acordați sprijinul necesar rezolvării ei. Fiind vorba de o chestiune vitală în Colegiul meu, cu o importanță care depășește interesele locale, mă adresez dumneavoastră cu toată încrederea că lucrurile se vor urni din loc.

Cu stimă,

Solicit răspuns în scris şi oral.

Deputat Cornel Itu

Drumul spre Ţara Lăpuşului

Interpelare

 

Adresată: doamnei Anca Daniela Boagiu, ministrul transporturilor

De către: deputat Cornel Itu

Obiectul interpelării: Drumul spre Ţara Lăpuşului

 

 

 

 

Doamnă ministru,

 

În luna mai 2009 am adresat o interpelare privind drumul DN 18B, Dej  – Baia-Mare cu referire concretă la sectorul de drum Măgoaja jud. Cluj – Rohia jud. Maramureş pe o lungime  de aproximativ 25-30 km. Prin respectiva interpelare, am sesizat faptul că acest drum era închis şi cu toate că încă din anul 2008 fusese preluat de la drumurile judeţene la drumurile naţionale în perspectiva modernizării lui, lucrările stagnau. Tot atunci  solicitam informaţii cu privire la lucrările ce urmau să se execute pe parcursul anului 2009 şi în continuare.

Din răspunsul  primit în luna iunie anul 2009, reiese că având în vedere importanţa deschiderii circulaţiei pe acest drum se depun eforturi de finanţare şi că urmau să se execute o serie de lucrări:

–          lucrări de repararaţii cu mixtură asfaltică pe o suprafaţă de 44.650 mp;
–          lucrări de tratare a suprafeţelor care prezintă burduşiri;
–          scarificarea şi nivelarea drumului cu autogrederul;
–          lucrări de reprofilare cu piatră spartă pe sectorul Rohia- Măgoaja;
–          desfundarea şanţurilor şi alte lucrări de întreţinere;

Urmărind punerea în practică a lucrărilor cuprinse în răspunsul primit de la dumneavoastră, m-am adresat Primăriei Chiuieşti de unde am primit informaţia că în anul 2009 s-au executat doar câteva lucrări de întreţinere: plombe la porţiunea de drum asfaltată în anii anteriori şi decolmatarea unui şanţ de 100 de metri în urma unei alunecări de teren şi că alte lucrări cuprinse în răspunsul dumneavoastră nu au fost executate.

În acelaşi timp primăria ne informează că în anul 2010 nu au fost cuprinse nici un fel de lucrări de reabilitare şi modernizare.

 

 

Dată fiind importanţa acestei căi de comunicaţie între Valea Someşului şi Ţara Lăpuşului atât din punct de vedere economic cât şi turistic, precum şi degradarea continuă a ceea ce se mai păstrează din vechiul drum pietruit, fiind vorba doar de aproximativ 30 km, revin cu insistenţă și cu încredere că în sfârșit după trei ani de așteptare, în anul 2011, an de mari investiții în infrastructură, veți  găsi posibilităţi financiare de continuare și finalizare a lucrărilor executate până în prezent.

 

Doamnă ministru vă rog așadar, să vă implicați în această problemă și totodată să răspundeți fără echivoc întrebării :

 

  1. Se vor executa și finaliza cei aproximativ 30 de km  în anul 2011 pe drumul DN 18B sectorul Măgoaja – Rohia?

 

 

 

 

 

 

Cornel Itu deputat PSD

Lipsa crotaliilor auriculare

INTERPELARE

Adresată :  domnului Marian Zlotea secretar de stat , preşedintele ANSVSA

De către  :  Cornel Itu deputat PSD

Obiectul interpelării : Lipsa crotaliilor auriculare

Domnule secretar de stat,

Lipsa totală din teritoriu a crotaliilor auriculare necesare identificării animalelor respectiv a bovinelor, bubalinelor, caprinelor, ovinelor şi a porcinelor, compromite funcţionarea normală a SNIIA ( Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor) , sistem pentru implementarea căruia România a cheltuit mulţi bani.

De ce este imporantă identificarea animalelor ?

Identificarea animalelor are o mare importanţă pentru acordarea de subvenţii şi despăgubiri din diverse fonduri naţionale sau europene crescătorilor de animale şi este indisolubil legată de existenţa unor efective de animale identificate, înregistrate în Baza Naţională de Date şi la care se poate urmări cu maximum de acurateţe trasabilitatea. Pentru animalele neidentificate, nu se pot accesa subvenţii.

Întocmirea dosarelor pentru acordarea sprijinului pentru fermele de subzistenţă în valoare de 1.500 EUR, pentru fiecare gospodărie nu se  poate efectua pe animalele neidentificate.

Se elimină blocarea exporturilor de animale, mişcarea animalelor şi comerţul intracomunitar cu animale fiind strâns legat de animale identificate şi înregistrate. Proprietarii de animale nu le pot înstrăina , riscând sancţiuni consistente.

Identificarea şi înregistrarea animalelor are implicaţii deosebite în supravegherea stării de sănătate a efectivelor de animale şi implicit a sănătăţii oamenilor nu numai de pe teritoriul României ci şi din Europa, prin aderarea României la structurile europene.

Acţiunile sanitar – veterinare din Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului şi a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor este obligatoriu să se desfăşoare pe animale identificate şi înregistrate în Baza Naţională de Date. În caz contrar, nu se poate face dovada unei bune supravegheri a stării de sănătate a animalelor şi nu se pot deconta aceste activităţi către medicii concesionari care le execută.

Pe animale identificate şi înregistrate se bazează declararea indemnităţii ţării pentru anumite boli, putându-se menţiona monitorizarea  supravegherii pentru Encefalopatia Spongiformă Bovină ( ESB) şi încadrarea României într-un grad inferior de risc.

Datorită lipsei crotaliilor nu se pot derula contractele privind identificarea animalelor, contracte semnate între ANSVSA ( Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară si pentru Siguranţa Alimentelor) şi medicii veterinari concesionari care nu au mai fost plătiţi de la data de 01.04.2008.

La nivelul judeţului Cluj pentru bovine nu au mai fost recepţionate crotalii ca urmare a solicitărilor transmise către ANSVSA Bucureşti din data de 18.07.2007, activitatea de identificare şi înregistrare a bovinelor în anii  2008 – 2009 desfăşurându-se cu ajutorul crotaliilor primite la data menţionată anterior. Pentru ovine la un necesar transmis de 400.000 crotalii duble către Bucureşti  pentru anul 2008 au fost primite 160.000.

Direcţia sanitară – veterinară Cluj a înaintat conducerii ANSVSA Bucureşti adrese de avertizare privind lipsa crotaliilor cu menţionarea implicaţiilor care decurg din acest fapt, au fost comunicate răspunsurile la Notele de serviciu prin care se solicită estimarea necesarului de crotalii şi formulare pentru buna desfăşurare a activităţii de identificare şi înregistrare. S-au transmis şi propuneri pentru îmbunătăţirea nu numai a activităţii ci şi a cadrului legislativ.

Pentru buna desfăşurare a activităţii şi pentru a putea acoperi necesarul de crotalii pentru animalele rămase necrotaliate din 2008 Direcţia sanitară – veterinară Cluj a solicitat 50.000 crotalii bovine şi 600.000 crotalii ovine. Din acestea am primit 6.150 crotalii de bovine şi 75.000 crotalii de ovine.

 

Aceasta fiind situaţia , domnule secretar de stat, am trei solicitări :

1.     Acordarea în regim de urgenţă a necesarului de crotalii pentru toate speciile de animale.
2.     Descentralizare prin transferarea către direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţă a alimentelor a procedurii de achiziţie.
3.     Plata restanţelor pentru contravaloarea manoperei privind identificarea animalelor.

Vă rog răspuns în scris şi oral.

Cornel Itu deputat PSD

Energia verde in Romania

„Încotro producerea de energie electrică din surse regenerabile? În ce măsură contribuim la producerea de energie din SRE? (Surse regenerabile de energie)”

Este cunoscut faptul că Uniunea Europeană a stabilit ca ţintă în plan energetic ca, până în anul 2020, energia din surse regenerabile să reprezinte 20% din producţia de energie.

România, ca parte a Comunităţii Europene şi semnatară a mai multor documente elaborate în acest sens, are obligaţia de a-şi aduce aportul la realizarea acestui obiectiv.

Producerea energiei din surse regenerabile este un proces complex care se desfăşoară pe mai multe planuri: astfel, în plan legislativ, impune elaborarea de legi şi hotărâri prin care se asigură cadrul legal; în plan financiar, presupune investiţii, accesări de fonduri europene, de mediu, credite bancare; în plan tehnic, presupune construcţii, instalaţii, aparatură tehnică.

Dacă toţi aceşti factori nu sunt puşi în concordanţă şi nu se asigură acţiunea lor simultană, progresul în domeniul producerii de energie din surse regenerabile nu este posibil.

Din păcate, constat că factorii de răspundere, Guvernul, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, nu conlucrează nici în plan naţional şi cu atât mai mult în plan european, ceea ce înseamnă tergiversarea soluţionării acestor probleme şi, în mod sigur, imposibilitatea ca România să-şi atingă nivelul ţintelor naţionale, şi anume: pentru anii 2010, 2015, 2020, ponderea energiei electrice din surse regenerabile în consumul final de energie electrică să atingă procentele de 33%, 35% şi respectiv 38%.

Pornind de la această constatare, încă de la începutul activităţii mele parlamentare, m-am adresat cu insistenţă tuturor factorilor decizionali prin declaraţii politice, interpelări, scrisori însoţite de documente emanate din realitatea economico-socială, de la societăţi comerciale angrenate în producerea de energie din surse regenerabile, ministrului economiei, ANRE-ului, primului vicepreşedinte al Guvernului, europarlamentarilor, fără a înregistra progresul aşteptat în derularea acestor probleme.

Având în vedere actualitatea şi importanţa energiilor regenerabile, revin şi insist, trag un semnal de alarmă, subliniind imperativ necesitatea cooperării necondiţionate între toţi specialiştii şi factorii implicaţi în luarea deciziilor corecte, transparente şi optime pentru atingerea ţintelor stabilite.

Deputat Cornel Itu

Sustin motiunea de cenzura initiata de PSD!

MOŢIUNE DE CENZURĂ

Moţiunea României majoritare, moţiune populară

18 octombrie 2010

Stimaţi colegi,

Doamnelor şi domnilor parlamentari!

Domnule prim-ministru,

Moţiunea de cenzură pe care v-o prezentăm astăzi este o moţiune populară, semnată de aproape 3 milioane dintre compatrioţii noştri.

Conform tuturor sondajelor, putem spune că ea este moţiunea majorităţii populaţiei – care sperăm să devină astăzi şi moţiunea unei  majorităţi parlamentare!

Prezenta moţiune nu este o moţiune ideologică, de stânga sau de dreapta. Ea este mai mult decât un document politic. Este un act de sancţionare a activităţii actualei guvernări, asumat de reprezentanţii opoziţiei, indiferent de orientarea lor ideologică şi susţinut de majoritatea covârşitoare a românilor, care considera in proporţie de 90% ca România merge într-o direcţie greşită. Prezenta moţiune exprimă voinţa tuturor segmentelor societăţii româneşti – mediul privat, sectorul bugetar, tineri dominaţi de spirit întreprinzător, cărora actualii guvernanţi le fură şi le vând viitorul, dar şi bătrânii batjocoriţi şi condamnaţi la moarte prin foame, frig şi boală, România care suferă în tăcere, dar şi România care îşi strigă furia în stradă. Sunt uniţi de o nevoie stringentă, pe care o afirmăm în această moţiune: guvernarea Băsescu-Udrea-Boc-Anastase trebuie să plece.

Criza economică  este folosită ca justificare pentru instaurarea unei politici de dictat, pe care o comandă cel care ocupă, vremelnic, funcţia de preşedinte şi care este pusă în aplicare de o grupare lipsită de legitimitate electorală, condusă de un personaj fără personalitate, fără identitate doctrinară şi fără simţ al ridicolului– premierul Emil Boc.

România este condusă astăzi, într-o perioadă de gravă criză economică mondială, de o grupare de persoane lipsite de orice competenţă, caracterizate de oportunism şi unite de un singur obiectiv: menţinerea cu orice preţ la putere, în scopul utilizării resurselor publice pentru satisfacerea intereselor clientelei politice. Cu orice preţ, chiar cu preţul sacrificării intereselor societăţii  româneşti, căreia i-au declarat un război nemilos. Guvernul Băsescu-Udrea-Boc-Anastase, distruge cu perseverenţă cei doi piloni pe care se construieşte orice societate liberă şi prosperă: economia şi instituţiile fundamentale ale statului de drept.

Considerăm că, în faţa acestei situaţii, prin care este pus în pericol viitorul naţiunii, noi, toţi membrii Parlamentului, indiferent de afilierea politică, sau de orientarea doctrinară personală, ca reprezentanţi legitimi ai puterii suverane a poporului, trebuie să acţionăm neîntârziat, în apărarea intereselor României şi ale cetăţenilor ei. Trebuie să acţionăm în conformitate cu manifestarea de voinţă a majorităţii covârşitoare a societăţii româneşti.

Avem datoria de a asculta vocea României majoritare şi de a vota moţiunea României majoritare.

Guvernul actual trebuie să plece din cel puţin 10 motive:

1. Pentru că actualul Guvern Boc nu mai respectă demult Programul de guvernare aprobat de Parlament, la învestitură, în decembrie 2009.

Niciuna dintre prevederile esenţiale ale programului de guvernare nu a fost respectată de către Guvern. Mandatul încredinţat de Parlament a fost încălcat grosolan, iar Guvernul Boc, aici de faţă, este ilegitim, întrucât conduce ţara doar sub comanda preşedintelui de partid şi de stat. Nici unul dintre angajamentele personale rostite de premierul Emil Boc în discursul de investitură din decembrie 2009 nu a fost respectat. Astfel, unul dintre obiectivele de politică economică şi anume „menţinerea cotei de TVA la acelaşi nivel pe întreaga perioadă a mandatului de guvernare” a fost abandonat la câteva luni, iar din iulie a.c. plătim cu toţii un TVA mărit de la 19 la 24%. Un alt exemplu de populism şi demagogie al domnului Boc este ideea unui pact între toate partidele politice de stabilitate a funcţiei publice, promisiune rostită în faţa Parlamentului, şi de care s-a ales praful !

2. A declanşat un veritabil război economic împotriva românilor, început cu un atac devastator împotriva mediului privat, împotriva acelor oameni care produc valoare adăugată în societatea românească, care vor să muncească mai bine, pentru a câştiga mai bine, pentru a putea trăi mai bine. La învestire, Guvernul Boc a anunţat o serie de măsuri necesare susţinerii mediului de afaceri. Niciuna nu s-a pus în practică. Pentru a înfiinţa o companie, trebuie plătite nu mai puţin de 15 taxe, iar timpul necesar procedurilor plasează România aproape de ţări precum Congo si Tadjikistan. Controalele la firme sunt făcute la comandă politică şi au scopul strângerii de bani pentru partid.

3. Guvernarea Băsescu-Udrea-Boc-Anastase a produs un dezastru generalizat în economie, prin sugrumarea cu taxe şi impozite aberante a liberei iniţiative şi a investiţiilor în mediul privat care generează noi locuri de muncă. În timp ce societăţile cu capital majoritar de stat, căpuşate de clientela politică a PD-L, rămân principalii debitori către bugetele de stat, mediul privat este în continuare principalul plătitor nu doar al costurilor crizei economice, ci şi al menţinerii la putere a acestui guvern incompetent şi ticălos. România mai funcţionează doar pe datorie, ritmul în care se împrumută de la începutul anului fiind de 600 de euro/secundă – adică 52 milioane de euro pe zi.

4. Politica haotică şi fiscalitatea excesivă impuse de Guvernarea Băsescu-Udrea-Boc-Anastase adâncesc şi mai mult criza. Bugetul pe acest an a prevăzut o creştere economică de 1,3%. După aplicarea măsurilor, România a devenit singura ţară din Estul Europei cu cădere economică de 1,7 – 1,9% în 2010. Puterea reală de cumpărare a scăzut deja cu 8-10% numai din majorarea preţurilor din TVA, combinată cu sporirea ratei inflaţiei. Peste acestea se suprapune diminuarea salariilor cu 25, 40 sau chiar 60% în unele cazuri.  În termen de opt luni de zile, acest Guvern, aici de faţă, a modificat de 10 (zece!) ori Codul Fiscal.

Politica de sufocare a mediului privat a dus la scăderea dramatică a încasărilor la bugetele de stat, fapt ce a determinat guvernarea Băsescu-Udrea-Boc-Anastase să deschidă un al doilea front în războiul economic împotriva românilor: agresiunea împotriva pensionarilor şi a celor care produc valoare intelectuală şi sunt recompensaţi prin sistemul bugetar – profesori, doctori, cercetători, funcţionari.

5. Guvernarea Băsescu-Udrea-Boc-Anastase a luat măsuri prin care umileşte toate categoriile de cetăţeni. Este pentru prima dată după 1990, când românilor le scad, practic, toate veniturile nete câştigate până în prezent. Guvernarea Boc a aruncat România cu zeci de ani în urmă, dând iarăşi cetăţenilor români sentimentul că ţara noastră este un spaţiu al resemnării şi al deznădejdii. Colapsul economic a provocat grave probleme sociale, iar sărăcirea populaţiei României a fost transformată de „dinastia Boc” în politică de stat. Cetăţeanul  este pus în situaţia de a munci la fel de mult, dar pe bani mai puţini. Practic, salariaţii instituţiilor publice muncesc un trimestru pe gratis. Românii sunt cei mai săraci europeni, „depăşind” chiar şi Bulgaria – aceasta fiind „performanţa” de sinteză a acestor guvernanţi!

6. Direcţia spre care ţara este condusă de Guvernarea Băsescu-Udrea-Boc-Anastase este cea a colapsului social. Activitatea guvernamentală dezastruoasă a declanşat şi întreţine  războiul împotriva cetăţenilor români, – războiul între români. Guvernarea Băsescu-Udrea-Boc-Anastase a generat cel mai mare grad de conflict şi de contestare din ultimii 15 ani  şi un val de nemulţumire publică fără precedent, încât nu a fost categorie socială care să nu fi protestat şi să nu îşi fi căutat dreptatea în stradă. Niciodată un Guvern care a intenţionat să adopte măsuri de reformă nu a avut o ripostă mai solidă din partea unor categorii profesionale, din partea sindicatelor, a unei largi părţi a societăţii.

7. Guvernarea Băsescu-Udrea-Boc-Anastase este singurul guvern din Europa care a îndrăznit să ceară limitarea drepturilor cetăţeneşti pentru asanarea finanţelor publice. Asimilarea situaţiei din economie cu un război sau un cataclism reprezintă actul de capitulare al unei guvernări care s-a declarat neputincioasă în faţa realităţii. Aşa cum arătam în precedenta moţiune de cenzură, de acum 6 luni, Art.53 din Constituţie n-a putut să justifice măsurile luate de guvern; situaţia este exact pe dos: aceste măsuri sunt cele care pun în pericol ordinea publică şi siguranţa naţională!

Aceste măsuri şi nu altceva scot  oamenii în stradă! Niciodată legile propuse sau ordonanţele adoptate de vreun guvern nu au fost mai contestate ca acum.

Aceste măsuri au generat o stare generală de nemulţumire şi de protest în întreaga ţară!

Guvernul trebuie să-şi aplice Art.53 în primul rând sieşi, iar această moţiune de cenzură îl ajută să facă acest lucru!

8. Guvernarea Băsescu-Udrea-Boc-Anastase a instalat în România un sistem clientelar care căpuşează instituţiile statului, de la cel mai înalt nivel până la ultima comună din România, în care banii publici se scurg prin “sitele” portocalii către camarila politică. S-a ajuns ca orice alocare bugetară să aibă în spate un raţionament bazat pe interesul personal sau de partid şi nu pe interesul comunităţilor şi al cetăţenilor. În paralel, se plătesc aiurea scene de 75.000 de euro, patinoare de 12 milioane de euro, brand-uri de ţară plagiate de numai 75 de milioane de euro ori programe fanteziste, precum e-România de 500 milioane de euro.

9. Guvernarea Băsescu-Udrea-Boc-Anastase a inoculat sentimentul de frică, de teamă, de represalii, specifice regimurilor totalitare, pentru a încerca să se  menţină la  putere cu orice preţ. În  cel mai pur stil populist, acest regim politic se raportează tot timpul  la „popor”, „mulţimi” sau „indivizi”, uitând esenţialul: că  România este o ţară de CETĂŢENI cu drepturi şi responsabilităţi şi care, mai ales, nu datorează nimic acestei guvernări. Mai mult, credem că noi toţi am plătit prea mult pentru a ispăşi, în aceşti doi ani chiar şi vina celor care i-au ales.

10. Actualul Prim-ministru trebuie să plece pentru că a oferit pe tavă lui Traian Băsescu Guvernul pe care îl conduce, reuşind să-l şteargă din paginile Constituţiei, de la capitolul Putere executivă. Guvernul Boc s-a legitimat doar în faţa preşedintelui Băsescu şi în favoarea acestuia,  şi nu, cum este normal şi constituţional, în faţa Parlamentului, pentru  a da seamă în ce fel respectă programul de guvernare şi apără interesele celor pentru care ar trebui sa guverneze.

Într-un mod fără precedent şi deosebit de periculos pentru democraţie, în total dispreţ faţă de cetăţenii României, puterea executivă se subsumează doar Palatului Cotroceni, Guvernul nemaifiind decât o armă folosită de Traian Băsescu în lupta politică.

Dar Parlamentul poate corecta, prin mijloace democratice şi constituţionale această anomalie, punând capăt acestei guvernări prin votarea moţiunii de cenzură şi deschizând, astfel, calea punerii în acord a puterii executive cu voinţa politică a Legislativului.

Recăpătarea  legitimităţii politice

Stimaţi colegi,

Depăşirea crizelor este imposibilă fără existenţa încrederii milioanelor de cetăţeni în soluţiile ce le sunt propuse. Or, dificultatea majoră şi impasul fundamental de care se loveşte actualul Guvern constau în epuizarea definitivă a încrederii din partea populaţiei.

Neîncrederea din partea poporului reprezintă stigmatul iremediabil al guvernării Băsescu-Udrea-Boc-Anastase.

Sunteţi, domnule Boc, un om fără onoare, fără principii şi mai ales fără moralitate! Şi asta o ştie şi domnul Băsescu şi o speculează la maxim în fiecare zi. Vă foloseşte pentru a vă mobiliza locotenenţii, care ocupă locuri importante în conducerea Camerei Deputaţilor – chiar preşedintele acestei instituţii, transformată în agent de hoţie politică – pentru a vă atinge scopurile meschine, pentru a instituţionaliza furtul politic şi a legifera corupţia politică.

De doi ani încoace, România a ajuns într-o situaţie fără precedent şi de o gravitate maximă: cele mai importante instituţii ale statului român, colorate în portocaliu fură orice: banii oamenilor, fonduri publice, voturile din Parlament!, sănătatea şi educaţia cetăţenilor României. Aici, în această sală, aţi hotărât că 80 este egal cu 170! Şi asta sub privirile unei ţări întregi, ale ziariştilor şi fără a ţine seama că sunteţi filmaţi. Nu aveţi nici o jenă şi nu vă mai este frică de nimic: nici o lege nu vă poate opri pentru că furtul dumneavoastră beneficiază de înalta protecţie de la Cotroceni şi a altor instituţii.

Nu ne mai miră că există o ruptură majoră între guvernanţii României şi cei care îşi cer drepturile prin mitinguri şi acţiuni neluate în seamă de către autorităţi.

Protestele tuturor categoriilor socio-profesionale, aflate în stradă aproape zilnic, paralizia sistemelor publice de educaţie şi sănătate, blocajul mediului privat de afaceri,  nemulţumirile pensionarilor, profesorilor, medicilor, poliţiştilor, militarilor, copiilor, mamelor – toate acestea demonstrează că ţara are un guvern incompetent, care nu este dedicat interesului legitim al cetăţenilor. Moţiunea de astăzi este a tuturor acestor oameni,  a României majoritare!

Actualul Guvern este complet rupt de adevăratul izvor de legitimitate democratică – rezultatul alegerilor – şi este  momentul să restabilim, în limitele constituţionale, ordinea raporturilor dintre Legislativ şi Executiv.

Acest guvern trebuie să plece, pentru a lăsa loc liber aplicării unor soluţii multiple, indiferent de paternitatea lor, dar care sunt capabile să stopeze de urgenţă prăbuşirea spre care împinge ţara guvernarea Băsescu-Udrea-Boc-Anastase.

După căderea guvernului B.U.B.A, noi, semnatarii acestei moţiuni, împreună cu cei care ni se vor alătura, dorim să realizăm un guvern de criză, care să-şi asume două obiective: stabilizarea societăţii prin câteva măsuri de urgenţă şi organizarea de alegeri anticipate în maxim 6 luni.

Există alternative la soluţia dispreţuitoare „fiecare să se descurce cum poate, noi să trăim bine”,  pe care o propune românilor regimul politic Băsescu-Udrea-Boc-Anastase.

Pot să fie puse pe primul plan salvarea locurilor de muncă, salvarea mediului privat, salvarea clasei de mijloc, salvarea bugetelor publice, salvarea politicilor sociale, salvarea educaţiei şi sănătăţii, salvarea pensionarilor.

Există alternative pe care un „guvern de criză”, instalat după căderea cabinetului Boc, poate să le aplice imediat, pe baza unui program de guvernare legitimat de dezbaterea în Parlament, actualizat cu toate ideile pe care dumneavoastră, cu toţii, le veţi valida pentru scoaterea ţării din criză şi reîndreptarea ei pe o direcţie corectă.

Suntem convinşi că fiecare dintre dvs., indiferent de partid, are experienţa necesară, ca şi a cetăţenilor din colegiile electorale pe care le reprezentaţi, pentru a formula, într-o ambianţă de dezbatere constructivă şi colegială, idei, propuneri şi soluţii care pot fi folositoare ţării.

De aceea, această moţiune trebuie adoptată prin votul nostru şi, pe cale de consecinţă, ultima ediţie a guvernărilor Băsescu-Udrea-Boc-Anastase  să depună armele şi să plece acasă! Definitiv! Chiar de azi!

Stimaţi colegi,

Această moţiune de cenzură nu este doar o formă de luptă parlamentară, nu este o formalitate! Este singura şansă pe care milioane de pensionari şi de salariaţi o au pentru a nu se afunda şi mai mult în sărăcie.

România se află în faţa unei opţiuni majore: fie este aruncată într-o criză socială şi economică şi mai profundă, sub guvernarea incompetentă a unui Guvern expirat politic, fie Cabinetul Emil Boc este demis, deschizându-se calea pentru găsirea altor soluţii politice, economice şi sociale.

Alegerea este clară, chiar dacă ea poate fi dificilă pentru parlamentarii care compun arcul guvernamental.

Cei care vor vota pentru această moţiune a celor mulţi votează pentru stoparea condamnării la sărăcie şi la faliment a milioane de români.

Cei care vor vota împotriva acestei moţiuni trebuie să îşi asume, fiecare în parte, responsabilitatea pentru dezastrul pe care actuala guvernare îl produce zi de zi în România, inclusiv în colegiilor lor.

Azi, avem şansa cu toţii de a ne pune în slujba oamenilor care ne-au votat şi ne-au desemnat uninominal să le reprezentăm interesele în Parlament. Avem şansa să dovedim că suntem de partea celor mulţi care vor  S C H I M B A R E A GUVERNĂRII!

Vă solicităm, aşadar, să votaţi această moţiune, pentru a deschide calea acordării unei noi  şanse pentru România.

Ţara are nevoie de o altă abordare, de un nou contract social, de o nouă viziune în ceea ce priveşte soarta sa  şi a cetăţenilor săi.

Este nevoie de un nou model, care să stimuleze creşterea economică pentru bunăstarea tuturor cetăţenilor.

Un nou contract social presupune construcţia unui alt guvern, format din oameni competenţi şi capabili să inspire încredere compatrioţilor noştri.

Este nevoie de recâştigarea încrederii din partea oamenilor, pe care o pot obţine numai  un nou guvern şi un plan cinstit ce poate scoate ţara din criză. Este şansa recredibilizării clasei politice care va risca, altminteri, o condamnare şi o sancţiune capitală la urne! Iar pentru a începe, cât mai grabnic, acest  nou drum, pentru a se da o speranţă milioanelor de români care sunt speriaţi de ziua de mâine, este nevoie ca moţiunea României majoritare să devină moţiunea majorităţii românilor din această sală!

Ca atare, votul de astăzi înseamnă şi un vot pentru ceea ce credem noi că trebuie să respecte şi să adopte, de urgenţă, un nou guvern:

Direcţii de acţiune

Pachet de măsuri (Termen scurt 6-9 luni)

Pe termen scurt, vom urmări stimularea cererii agregate prin creşterea investiţiilor guvernamentale, care să creeze puternice efecte de multiplicare şi să antreneze şi investiţii ale agenţilor economici privaţi pentru a crea locuri de muncă. De asemenea, urmărim restabilirea încrederii în economia românească prin măsuri de stabilizare macroeconomică şi atragerea de investiţii străine directe. Astfel, vom putea menţine locurile de muncă şi putem crea noi locuri de muncă şi mai multe şi mai bune.

Noi susţinem abordarea echilibrată a reformei sistemului public. Măsurile de raţionalizare a cheltuielilor trebuie să fie completate de măsuri de creştere a veniturilor la buget. În fapt, doar tăierea cheltuielilor bugetare presupune reducerea unei nevoi de finanţare vulnerabilizând domeniile de interes naţional, dar nu presupune un plus de bani la buget, deci nu avem ce reorienta spre investiţii.

Propunem ca reducerea cheltuielilor publice să se facă în urma unor analize cost /beneficiu bine fundamentate, iar pe de altă parte creşterea veniturilor bugetare să se realizeze prin simplificarea fiscalităţii, îmbunătăţirea colectării şi reducerea evaziunii fiscale, astfel încât efectele negative asupra mediului de afaceri să fie minime.

O guvernare eficientă este obligată să adopte măsuri de reformă instituţională şi de modernizare a marilor sisteme publice (educaţie, sănătate, pensii, ordine publică ş.a.) însoţite de programe investiţionale adecvate, care să stopeze declinul economic şi să asigure, începând cu anul viitor, reluarea creşterii economice.

§        Renegocierea angajamentelor cadru convenite de România în acordul de împrumut convenit cu Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială şi Comisia Europeană;

§        Revizuirea politicilor economice şi sociale ale actualului Guvern  cu aplicabilitate de la 01.01.2011;

§        Revenirea asupra reducerii cu 25%  a salariilor bugetarilor, readucandu-le la nivelul de dinainte de 1 iulie 2010;

§        Revizuirea cotei de TVA în concordanţă cu rezultatele economice din 2010;

§        Neimpozitarea pensiilor sub plafonul de 1.000 lei;

§        Reconsiderarea achiziţiilor publice pe baza criteriilor de oportunitate, prioritate, eficienţă si eficacitate;

§        Eliminarea corupţiei prin decuplarea clientelei politice de la banul public şi transparentizarea folosirii acestuia;

§        Asumarea angajamentului politic ca împrumuturile să fie îndreptate cu prioritate către investiţii, garantându-se astfel obţinerea resurselor financiare pentru rambursarea datoriei publice;

§        Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor structurale prin simplificarea procedurilor de accesare  si prin soluţii de  creditare pentru cofinanţare a IMM-urilor.

Dragi colegi,

Vă solicităm votul pentru a da o nouă şansă României.

Vă solicităm votul în sprijinul moţiunii de cenzură.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Deputat Cornel Itu

Declarație politică privind campusurile școlare din județul Cluj

S-au scurs 3 ani de când fostul Ministru al Educației și Cercetării Mihail Hârdău, pe un ton triumfal, a pezentat programul de reconstrucție și reabilitare a campusurilor școlare ca obiectiv prioritar al strategiei de dezvoltare a învățământului, apobată de guvern pentru perioada 2006-2008.

Inițial, programul la nivelul întregii țări cuprindea 84 de campusuri școlare dintre care 15 obiective de investiții noi, 26 reabilitări și 43 extinderi și reabilitări.

Vă întreb stimați colegi, ce s-a ales de acest program?

Câte din aceste proiecte au fost finalizate?

Întrebările sunt retorice, realitatea se vede, se știe, astăzi după 3 ani, ne putem mândri cu o idee, cu o intenție, cu proiecte începute și nefinalizate, cu bani aruncați pe apa sâmbetei.

Pot spune că din entuziasmul de început s-a ales praful și pulberea: unele campusuri au rămas în stadiu de proiect, altele, într-o situație și mai gravă, au ajuns niște șantiere abandonate, adevărate ruine, pentru care s-au făcut cheltuieli uriașe fără nici o finalitate. Aceste veșnice șantiere, întregesc imaginea declinului economic în care ne zbatem și pentru care actualul guvern n-are nici o soluție.

În aceste condiții mă întreb dacă într-o țară cu o industrie precară, cu o agricultură de subzistență, cu o infrastructură învechită, distrusă de vreme, mai poate fi vorba de investiții în domeniul social, în învățământ, în sănătate?

Răspunsul oficial este arhicunoscutul lait-motiv : lipsa banilor!

În realitate este vorba în primul rând de elaborarea unor proiecte care prin anvergura lor, depășesc posibilitățile noastre reale, precum și de cheltuirea ineficientă, necontrolată și părtinitoare a banului public de către autoritățile teritoriale.

Astfel, multe dintre firmele angajate în executarea lucrărilor, de teamă să nu rămână fără bani, executând o parte din lucrări, au cerut recepție parțială, au luat banii și pe-aci ți-e drumul.

Un exemplu concret îl oferă situația campusurilor școlare din județul Cluj.

La Dej și Huedin au început lucrări de reabilitare și extindere a campusurilor proiectate, apoi, din lipsa banilor lucrările au fost sistate, iar ce s-a construit se deteriorează, pe zi ce trece. Prin grija ministerului, ne-am procopsit cu niște șantiere în ruină, cu niște șantiere veșnice, în locul  campusurilor școlare visate.

Declarație politică privind libertatea presei

Politicienii de la putere urăsc ziariştii. Cum urăsc şi oamenii cu casele distruse de inundaţii care-şi spun păsurile, cum urăsc profesorii care-şi cer drepturile, cum urăsc pensionarii care n-au acceptat să li se reducă pensiile. Politicienii de la putere au ajuns să-şi urască propriul popor, popor ce nu mai acceptă minciuna, batjocura şi crasa lor incompetenţă. Iar ziariştii, cu minusurile şi plusurile lor, ca toţi oamenii, sunt ce-i ce scriu despre starea de spirit existentă, despre calvarul prin care trece România sub conducerea lui Traian Băsescu şi a camarilei sale. Ceea ce nu convine şi exasperează. Ceea ce produce prăbuşirea în sondaje a acestor oameni pricepuţi doar în nepricepere, încolţiţi de teama apropiatului lor sfârşit politic. Care este inevitabil.

Asemuirea ziariştilor cu teroriştii, ca un risc pentru siguranţa naţională,  într-un document al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării a fost primul semn de netăgăduit, nedrept, revoltător şi stupid, al urii faţă de presă. A urmat istoria cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010, umilitoare a creatorilor, printre care se numără şi gazetarii, ce a născut un imens scandal- despre care am vorbit în declaraţia mea politică anterioară, când   m-am solidarizat cu aceşti oameni de valoare-, nestins încă, fiindcă bâjbâielile de ultimă oră ale guvernului nu au reparat încă răul generat. Nu amintesc ieşirile bruşte în peisaj ale câte unui potentat, zbârlelile câte unuia cu nervii slăbiţi la presă, acestea sunt insuliţe pe marea de ură a guvernanţilor faţă de presă, pe care ar dori-o obedientă şi controlată, poate asemenea celei din Estul nu prea îndepărtat. Controlul asupra presei a devenit o obsesie a guvernanţilor, simptomatică pentru teama lor în fond, pentru dorinţa lor arzătoare de-a ascunde ce nu le convine.

Ca politician, nu ai cum să nu fi omeneşte nemulţumit de ce scrie câteodată vreunul despre tine. Dar trebuie să accepţi situaţia, face parte din regula jocului, nu poţi să-i mulţumeşti pe toţi. Şi să încerci să tragi o concluzie, dacă textul nu este vădit rău-intenţionat, ca să vezi dacă ai greşit. Însă, când aproape toţi te critică, atunci ai o problemă. Ca în povestea cu insul căruia îi zice şi al treilea apropiat că este beat şi el se hotărăşte, în final, să meargă să se culce. Aşa-i şi cu actuala putere, numai că liderii ei nu recunosc că ar trebui să meargă să se culce, să se eclipseze.

Ca politician, fără să mă tem că greşesc folosind cuvinte mari, am convingerea că trebuie să încerc să veghez şi asupra libertăţii presei, presă confruntată şi aşa cu grele probleme economice, care-i fac extrem de dificilă activitatea, pentru că românii au murit în decembrie 1989 şi pentru libertatea cuvântului, nu numai pentru căldură în case şi alimente. Din această cauză, proiectul de lege depus la Parlament de un grup de parlamentari în frunte cu Silviu Prigoană, de trecere a presei scrise sub controlul Consiliului Naţional al Audiovizualului, care să emită licenţe publicaţiilor, şi să le retragă, la o adică, atunci când ziariştii nu ascultă comenzile politice, a fost pentru mine picătura care a revărsat paharul.

Libertatea presei este într-un serios pericol. Fac apel la toţi oamenii responsabili din Parlament să nu mai tolereze această stare de lucruri.

Sept. 2010

Comunicat de presă

Duminică 5 septembrie 2010 domnul deputat Cornel Itu va participa la Hramul Bisericii ortodoxe din satul Coplean, comuna Cășeiu, iar pe urmă la Sărbătoarea Pintea Viteazu din comuna Chiuiești.

Declarație politică privind descentralizarea spitalelor

Încă pe data de 12 august 2010, domnul Cseke Attila, ministrul sănătății, ne informa că procesul de descentralizare a sistemului sanitar, s-a încheiat în proporție de 98%.

Descentralizarea sistemului sanitar, înseamnă  trecerea a circa 370 de spitale din administrarea Ministerului Sănătăţii în cea a consiliilor locale şi judeţene.

În opinia domnului ministru și a  Guvernului, descentralizarea reprezintă un pas important în reformarea sistemului sanitar românesc prin care sistemul sanitar  devine mai eficient și  aduce mai multă echitate și stabilitate.

Ca urmare a acestei măsuri reformatoare,  sistemul sanitar bicefal dispare, clădirile spitalelor trec în proprietatea administrațiilor publice, care se va ocupa de administrarea logistică, financiară și umană a unității spitalicești, ministerului revenindu-i sarcina de a elabora politici sanitare la nivel național.

Până aici, toate bune și frumoase, numai că datorită realității economice foarte diferite de la o zonă la alta și a diferențelor dintre unitățile sanitare din aceste zone, descentralizarea sistemului sanitar ridică numeroase semne de întrebare.

Consider că concluziile trase în urma experimentului de doi ani la spitale din București izvorăsc din realitățile capitalei, realități care nu pot fi comparate cu cele de pe întreg teritoriul țării.

Mă refer la acele administrații locale cu  bugete mici, incapabile să susțină financiar activitatea unui spital. Știut fiind că odată cu  preluarea spitalului se preiau și datoriile acestuia, în pofida asigurărilor din partea Guvernului că problema arieratelor va fi rezolvată. Deocamdată, constat cu stupoare că prin rectificarea bugetară, sănătatea pierde din alocațiile stabilite inițial.

Viitorul acestor unități spitalicești este lesne de prevăzut, urmează dispariția lor treptată, fapt ce se va răsfrânge negativ asupra nivelului de sănătate a populației. Bolnavii vor fi siliți să se deplaseze la distanțe uneori mari, depășind posibilitățile lor materiale. În ce privește spitalele  care vor supraviețui, vor fi aglomerate și suprasolicitate.Având în vedere multitudinea de probleme cu care se confruntă o administrație locală, problemele de ocrotire a sănătății nu își vor găsi un loc prioritar în strategiile locale. În primul rand cele mai multe dintre clădirile spitalelor sunt vechi sau într-o stare avansată de degradare ceea ce impune cu necesitate reparații capitale, costisitoare și care depășesc posibilitățile bugetelor locale. În al doilea rand în această situație este exclusă modernizarea unităților spitalicești precum și dotarea lor cu aparatură de ultimă oră.

Acestea sunt doar câteva motive la care se adugă criza economică prin care trecem, motive ce duc la ideea că procesul descentralizării ar fi necesitat o eșalonare în timp, o desfășurare pe termen mediu și lung în funcție de situația concretă a fiecărei localități.

Consider că o reexaminare a fiecărei situații concrete din teren nu este nici acum tardivă și ar fi de real folos în desfășurarea acestui proces vital, finanțarea în continuare a spitalelor de către Minister pentru a duce  la bun sfârșit și cu rezultate pozitive complexa problemă a sănătății populației.

Comunicat de presă

Joi, 26 august 2010, alături de domnul deputat Cornel Itu va participa domnul consilier județean Cuibus Valentin, liderul consilierilor județeni P.S.D., la următoarele acțiuni:

  • Ora 10,00 întâlnire cu conducerea Spitalului Municipal Dej
  • Ora 11,00 întâlnire cu primarul și consilierii locali din comuna Cășeiu
  • Ora 12,00 întâlnire cu doamna viceprimar și consilierii locali din comuna Câțcău
  • Ora 13,00 întâlnire cu președinta organizației și consilierii locali din comuna Chiuiești
  • Ora 16,00 conferință de presă
  • Ora 17,00 audiențe