1 Mai – Ziua Muncii

In ultimii ani, ziua de 1 Mai a devenit pentru români un simplu repaus de la muncă, o zi liberă pe care aleg să o petreacă prin diverse activităţi, ȋnsă puţini sunt cei care cunosc  adevărata semnificaţie a acestei zile.

La originea semnificaţiei zilei de 1 Mai ca Ziua Internaţioanală a muncitorilor stă reducerea normei de lucru la 8 ore pe zi, solicitare venită din partea sindicatelor și ca urmare a numeroaselor proteste din Statele Unite și Canada ȋn perioda anului 1872.  

In anul 1889, social-democraţii afiliaţi la Internaţionala a ll-a, au stabilit, la Paris, ca ziua de 1 mai să fie o zi internaţională a muncitorilor.

In România, ziua de 1 Mai a fost sărbătorita pentru prima dată ȋn anul 1890, ȋn timpul domniei lui Carol al II-lea. In perioada interbelică, această zi a fost declarată “tolerată”, iar  manifestaţii de mai mare amploare au avut loc abia după instaurarea regimului comunist ȋn România. Manifestaţiile din perioada comunistă erau de natură propagandistă, cu mesaje orientate spre clasa muncitorească. După revoluţia din anul 1989, ziua de 1 mai a fost marcată prin activităţi ȋn aer liber.

 Cu prilejul apropierii acestei zile, să le reamintim românilor că trebuie să cinstească eforturile celor care acum 146 de ani au ieșit ȋn stradă să-și ceară drepturie pentru condiţii normale de muncă.

Economie si istorie la confluenta Somesurilor

Editia a II-a a Scolii Academice Internationale „Dr. Teodor Mihali- Bancherul” cu tema: „Economie si istorie la confluenta Somesurilor”.

Felicit ASTRA Dej pentru organizarea acestui eveniment care face mandrie comunitatii dejene prin promovarea culturii somesene!

O lege care va sprijini activitatea autorităților locale și investițiile!

Am votat, în şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor, care a avut loc miercuri, 25 aprilie, pentru adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi și îmi exprim speranța ca această lege deosebit de benefică pentru autoritățile locale să fie adoptată și de către Senat, în calitate de Cameră decizională. Proiectul urmărește să asigure corelarea unor prevederi din Legea 94/1992 cu standardele internaționale de audit, respectarea dispozițiilor privind tehnica normativă în elaborarea reglementărilor privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, clarificarea unor dispoziții pentru a înlătura incertitudinea juridică, precum și actualizarea unor termeni.

O modificare importantă adusă de acest proiect este cea care se referă la prerogativele Curții de Conturi. Astfel, “Curtea de Conturi exercită funcţia de control asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, prin forme ale auditului public externe, fără a se pronunţa asupra oportunităţii operaţiunilor”. Prin urmare, Curtea de Conturi nu va mai avea posibilitatea de a se exprima asupra oportunității unei investiții locale, această responsabilitate rămânând în atribuțiile autorităților locale, fapt care va duce la o mai bună desfășurare a activității primăriilor, care vor avea mână liberă în privința proiectelor.

Totodată, conform proiectului adoptat miercuri, Curtea de Conturi va solicita și va ține cont de punctul de vedere al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, întrucât ambele controlează autoritățile pentru respectarea cadrului juridic în organizarea licitațiilor și semnarea contractelor de achiziție publică.

Așadar, odată cu intrarea în vigoare a acestei legi, cred că va exista un control de calitate și legalitate mai exact, mai riguros al faptelor față de care auditorii publici externi ai Curții de Conturi consideră că au identificat indicii de încălcare a legii penale, ceea ce va duce la scăderea numărului de decizii de neîncepere a urmăririi penale pe motive de netemeinicie.

Ziua Forțelor Terestre

În calendarul creştin-ortodox, ziua Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă, patronul spiritual al Forţelor Terestre, are semnificaţia iubirii profunde pentru neam şi ţară pe care ostaşul român o poartă în suflet.
23 Aprilie, Ziua Forţelor Terestre, aduce în memoria noastră faptele de arme ale ostaşilor români, amintirea eroilor căzuţi la datorie pentru libertatea şi siguranţa noastră, a tuturor.
Cu acest prilej, transmit intregului personal din Fortele Terestre multă sănătate, putere de muncă şi tărie morală în îndeplinirea tuturor misiunilor încredinţate!
La multi ani tuturor celor care poarta numele Sfantului Gheorghe!

Întâlnire cu Ministrul Agriculturii

La intalnirea dintre d-nul Ministru al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Petre Daea, primari si alti colegi din judetul Cluj.

Discuții cu delegația iraniană

n calitate de vicepresedinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Islamica Iran, am participat la intalnirea cu delegatia condusa de d-nul Kazem Jalali, care a avut loc la Camera Deputatilor. In cadrul acestei intalniri, s-au discutat aspecte legate de relatiile economice, domeniul energiei, domeniul transporturilor, dar si aspecte legate de politica interna si de securitate din Republica Islamica Iran.

60 de milioane de euro pentru înființarea de centre de colectare a laptelui în zona montană

Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană (2018-2020), pe care l-am inițiat împreună cu colegii mei din Grupul Parlamentar al PSD, a fost adoptat miercuri, 18 aprilie, în ședința de plen a Camerei Deputaților.

Programul de investiții, în valoare de 60 de milioane de euro, are ca scop înființarea unui număr de maxim 658 de centre de colectare a laptelui, fondurile fiind asigurate prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Prin înființarea acestor centre se va reuși valorificarea superioară a produselor montane, se va limita declinul sectorului de producție primară pentru consumul intern și, la fel de important, se va reduce fenomenul depopulării în aceste zone prin menținerea și crearea de locuri de muncă.

Programul instituie o schemă de finanțare prin care beneficiarii Programului, respectiv cei care vor investi în aceste centre, vor primi până la 40% din valoarea cheltuielilor eligibile.  Sprijinul acordat de stat poate crește cu 20 de procente în cazul fermierilor care s-au instalat cu cinci ani înainte de data depunerii cererii de înscriere în Program, dar și în cazul investițiilor care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice. De asemenea, cooperativele constituite conform Legii 566/2004 pot beneficia de această majorare. Valoarea anuală a schemei, precum și condițiile de eligibilitate și cheltuielile eligibile se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Știm cu toții că zona montană este marcată de dezavantaje naturale, cum ar fi clima, fertilitatea scăzută a solului, perioade mai scurte de vegetație, dar și dezavantaje structurale precum scăderea populației tinere, izolarea față de căile de comunicație și piețele de desfacere. Având în vedere aceste aspecte, consider că zona montană necesită o atenție sporită din partea noastră, astfel încît să beneficieze de o politică specific definită conform principiilor dezvoltării durabile. Doar în acest fel putem reduce dezechilibrul dintre zonele mai favorizate și cele montane.  

Resping autonomia „Ținutului Secuiesc”

Proiectul de lege prin care deputați UDMR doresc crearea unei enclave în inima României, prin așa-numitul Ținut Secuiesc, a fost dezbătut și respins astăzi, 11 aprilie, prin vot în plenul Camerei Deputaților, Grupul Parlamentar al PSD făcându-și auzită ferm împotrivirea în fața acestei propuneri. În anul Centenarului Marii Uniri, politicieni din UDMR agită spiritele, creând tensiuni interetnice între românii și maghiarii din Transilvania. Autonomizarea judeţelor Covasna, Harghita şi a unei părţi din judeţul Mureş şi constituirea lor ca regiune autonomă, cu personalitate juridică, în cadrul statului român, dorită de inițiatorii acestei propuneri legislative, încalcă grav chiar primul articol al Constituției României, care prevede că “România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil”. Totodată, cei care vorbesc despre “regiuni, ținuturi și scaune”, nu țin cont de aceeași lege fundamentală a țării, care prevede că teritoriul României este organizat, sub aspect administrativ, în comune, orașe și județe.

Constat, cu dezamăgire, că agitatorii din UDMR nu renunță la a stârni dezbinare și discuții inutile, revenind cu acest proiect de lege care intră în conflict direct cu Constituția României, toate acestea după ce o propunere similară a fost respinsă în anul 2004, apoi în anul 2005, o inițiativă cetățenească  având același subiect fiind respinsă în 2016.

România este una din ţările care pot sta ca etalon pentru toleranţa faţă de minorităţi. Drepturile minorităţilor sunt respectate în ţara noastră, atât în educaţie, cât şi în administraţie, prin urmare, revendicările separatiste, care propun constituirea unei entități teritoriale cu statut juridic și administrativ paralel cu al Statului Român este de neacceptat, atât din punct de vedere legal, cât și moral.

Închei prin a le spune celor care lansează periodic proiecte care sfidează Constituția României, să se aplece mai mult asupra situației economice a județelor din inima țării, locuite de populație majoritar maghiară, să facă ceea ce este cu adevărat important pentru conaționalii lor, adică să lupte pentru dezvoltarea acestor zone și pentru prosperitatea celor care trăiesc acolo.

100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania!

Potrivit documentului, la 27 martie 1918, Sfatul Ţării, în calitate de organism suprem reprezentativ al Basarabiei, din care făceau parte reprezentanţi ai populaţiei române majoritare şi ai minorităţilor etnice, constituit în concordanţă cu normele democratice ale timpului, în condiţiile disoluţiei Imperiului Ţarist şi ale desfaşurării Primului Război Mondial, a dat expresie dorinţei colective de unitate prin adoptarea Actului Unirii.

Dintotdeauna am fost atasat ideii de lupta pentru identitate nationala si unitatea poporului roman!

La 27 februarie s-au împlinit 146 de ani de la nașterea unei personalități marcante în istoria țării noastre, Alexandru Vaida-Voevod. Marele om politic s-a născut în satul Olpret, astăzi  Bobalna, o localitate din zona Dej,  județul Cluj, pe care sunt mandru că o reprezint deja în al treilea mandat ca deputat.

Alexandru Vaida-Voevod s-a născut la sfarșit de secol al XIX-lea într-o familie veche și bogată, origine ce i-a permis accesul la o educație desăvarșită în țară și în străinătate. Chiar dacă a urmat Facultatea de Medicină din cadrul Universității din Viena, Alexandru Vaida-Voevod s-a dedicat vieții politice. A activat ca deputat în Parlamentul de la Budapesta,  unde s-a distins ca unul din deputații cu vederi democratice.

A devenit cunoscut mai ales prin participarea sa la Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918, fiind unul dintre cei patru delegați ardeleni care au adus regelui Ferdinand I Rezoluția Unirii pentru a fi ratificată. A fost un apropiat și un colaborator de încredere atat a regelui Ferdinand I, cat și a regelui Carol al II-lea.

În anii care au urmat Marii Uniri, fiind un lider marcant al Partidului Național Țărănesc, este numit ministru de stat pentru Transilvania în primele guverne. A ocupat funcții politice importante, fiind în fruntea unor ministere precum Ministerul Afacerilor Străine, Ministerul de Interne, Ministerul Muncii, Sănătății și Ocrotirii Sociale și Ministerul Industriei și Comerțului.

Etapele pregătitoare instaurării regimului comunist în Romania au determinat înlăturarea acestuia de pe scena politică și arestarea lui la domiciliu pană la moartea sa din anul 1950, la varsta de 78 de ani.

Am susținut dintotdeauna necesitatea păstrării vie în memoria noastră a celor care au avut un aport considerabil în lupta pentru unitatea poporului roman, a celor care s-au implicat în păstrarea integrității și a stabilității politice naționale. Alexandru Vaida-Voevod a fost, fără doar și poate, una dintre aceste personalități cărora le datorăm respectul și amintirea continuă.

Cu acest prilej, la 3 ani dupa dezvelirea bustului lui Alexandru Vaida-Voevod la Bobalna, am fost printre oameni dragi sufletului meu, intr-o comunitate care pastreaza vie identitatea personalitatilor de valoare.

Dintotdeauna am fost atasat ideii de lupta pentru identitate nationala si unitatea poporului roman, iar cand afirm acestea, gandul ma duce direct spre oameni de valoare din zona noastra, asa cum sunt Alexandru Vaida-Voevod si Stefan Cicio-Pop. Iar acum, in anul in care sarbatorim Centenarul Marii Uniri, avem un excelent prilej de a-i aminti pe acestia care au avut un rol incontestabil in infaptuirea Unirii.

Dezvelirea bustului lui Alexandru Vaida-Voevod la Bobalna a fost un proiect de suflet, iar implicarea institutiilor publice in continuarea proiectelor de conservare a memoriei acestei personalitati politice nu poate decat sa imi aduca o satisfactie si mai mare.