Lipsa crotaliilor auriculare

INTERPELARE

Adresată :  domnului Marian Zlotea secretar de stat , preşedintele ANSVSA

De către  :  Cornel Itu deputat PSD

Obiectul interpelării : Lipsa crotaliilor auriculare

Domnule secretar de stat,

Lipsa totală din teritoriu a crotaliilor auriculare necesare identificării animalelor respectiv a bovinelor, bubalinelor, caprinelor, ovinelor şi a porcinelor, compromite funcţionarea normală a SNIIA ( Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor) , sistem pentru implementarea căruia România a cheltuit mulţi bani.

De ce este imporantă identificarea animalelor ?

Identificarea animalelor are o mare importanţă pentru acordarea de subvenţii şi despăgubiri din diverse fonduri naţionale sau europene crescătorilor de animale şi este indisolubil legată de existenţa unor efective de animale identificate, înregistrate în Baza Naţională de Date şi la care se poate urmări cu maximum de acurateţe trasabilitatea. Pentru animalele neidentificate, nu se pot accesa subvenţii.

Întocmirea dosarelor pentru acordarea sprijinului pentru fermele de subzistenţă în valoare de 1.500 EUR, pentru fiecare gospodărie nu se  poate efectua pe animalele neidentificate.

Se elimină blocarea exporturilor de animale, mişcarea animalelor şi comerţul intracomunitar cu animale fiind strâns legat de animale identificate şi înregistrate. Proprietarii de animale nu le pot înstrăina , riscând sancţiuni consistente.

Identificarea şi înregistrarea animalelor are implicaţii deosebite în supravegherea stării de sănătate a efectivelor de animale şi implicit a sănătăţii oamenilor nu numai de pe teritoriul României ci şi din Europa, prin aderarea României la structurile europene.

Acţiunile sanitar – veterinare din Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului şi a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor este obligatoriu să se desfăşoare pe animale identificate şi înregistrate în Baza Naţională de Date. În caz contrar, nu se poate face dovada unei bune supravegheri a stării de sănătate a animalelor şi nu se pot deconta aceste activităţi către medicii concesionari care le execută.

Pe animale identificate şi înregistrate se bazează declararea indemnităţii ţării pentru anumite boli, putându-se menţiona monitorizarea  supravegherii pentru Encefalopatia Spongiformă Bovină ( ESB) şi încadrarea României într-un grad inferior de risc.

Datorită lipsei crotaliilor nu se pot derula contractele privind identificarea animalelor, contracte semnate între ANSVSA ( Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară si pentru Siguranţa Alimentelor) şi medicii veterinari concesionari care nu au mai fost plătiţi de la data de 01.04.2008.

La nivelul judeţului Cluj pentru bovine nu au mai fost recepţionate crotalii ca urmare a solicitărilor transmise către ANSVSA Bucureşti din data de 18.07.2007, activitatea de identificare şi înregistrare a bovinelor în anii  2008 – 2009 desfăşurându-se cu ajutorul crotaliilor primite la data menţionată anterior. Pentru ovine la un necesar transmis de 400.000 crotalii duble către Bucureşti  pentru anul 2008 au fost primite 160.000.

Direcţia sanitară – veterinară Cluj a înaintat conducerii ANSVSA Bucureşti adrese de avertizare privind lipsa crotaliilor cu menţionarea implicaţiilor care decurg din acest fapt, au fost comunicate răspunsurile la Notele de serviciu prin care se solicită estimarea necesarului de crotalii şi formulare pentru buna desfăşurare a activităţii de identificare şi înregistrare. S-au transmis şi propuneri pentru îmbunătăţirea nu numai a activităţii ci şi a cadrului legislativ.

Pentru buna desfăşurare a activităţii şi pentru a putea acoperi necesarul de crotalii pentru animalele rămase necrotaliate din 2008 Direcţia sanitară – veterinară Cluj a solicitat 50.000 crotalii bovine şi 600.000 crotalii ovine. Din acestea am primit 6.150 crotalii de bovine şi 75.000 crotalii de ovine.

 

Aceasta fiind situaţia , domnule secretar de stat, am trei solicitări :

1.     Acordarea în regim de urgenţă a necesarului de crotalii pentru toate speciile de animale.
2.     Descentralizare prin transferarea către direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţă a alimentelor a procedurii de achiziţie.
3.     Plata restanţelor pentru contravaloarea manoperei privind identificarea animalelor.

Vă rog răspuns în scris şi oral.

Cornel Itu deputat PSD

Comentarii Facebook

mesaje

Un comentariu la “Lipsa crotaliilor auriculare

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*