Energia verde in Romania

„Încotro producerea de energie electrică din surse regenerabile? În ce măsură contribuim la producerea de energie din SRE? (Surse regenerabile de energie)”

Este cunoscut faptul că Uniunea Europeană a stabilit ca ţintă în plan energetic ca, până în anul 2020, energia din surse regenerabile să reprezinte 20% din producţia de energie.

România, ca parte a Comunităţii Europene şi semnatară a mai multor documente elaborate în acest sens, are obligaţia de a-şi aduce aportul la realizarea acestui obiectiv.

Producerea energiei din surse regenerabile este un proces complex care se desfăşoară pe mai multe planuri: astfel, în plan legislativ, impune elaborarea de legi şi hotărâri prin care se asigură cadrul legal; în plan financiar, presupune investiţii, accesări de fonduri europene, de mediu, credite bancare; în plan tehnic, presupune construcţii, instalaţii, aparatură tehnică.

Dacă toţi aceşti factori nu sunt puşi în concordanţă şi nu se asigură acţiunea lor simultană, progresul în domeniul producerii de energie din surse regenerabile nu este posibil.

Din păcate, constat că factorii de răspundere, Guvernul, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, nu conlucrează nici în plan naţional şi cu atât mai mult în plan european, ceea ce înseamnă tergiversarea soluţionării acestor probleme şi, în mod sigur, imposibilitatea ca România să-şi atingă nivelul ţintelor naţionale, şi anume: pentru anii 2010, 2015, 2020, ponderea energiei electrice din surse regenerabile în consumul final de energie electrică să atingă procentele de 33%, 35% şi respectiv 38%.

Pornind de la această constatare, încă de la începutul activităţii mele parlamentare, m-am adresat cu insistenţă tuturor factorilor decizionali prin declaraţii politice, interpelări, scrisori însoţite de documente emanate din realitatea economico-socială, de la societăţi comerciale angrenate în producerea de energie din surse regenerabile, ministrului economiei, ANRE-ului, primului vicepreşedinte al Guvernului, europarlamentarilor, fără a înregistra progresul aşteptat în derularea acestor probleme.

Având în vedere actualitatea şi importanţa energiilor regenerabile, revin şi insist, trag un semnal de alarmă, subliniind imperativ necesitatea cooperării necondiţionate între toţi specialiştii şi factorii implicaţi în luarea deciziilor corecte, transparente şi optime pentru atingerea ţintelor stabilite.

Deputat Cornel Itu

Comentarii Facebook

mesaje

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*