Declaratie politica: Legea învățământului acordă privilegii și discriminează

Stimați colegi,

 

Publicată la începutul lunii ianuarie 2011, Legea educației naționale continuă să preocupe opinia publică dând naștere la discuții controversate privitoare la aplicarea ei, datorită numeroaselor greșeli de fond pe care le conține.

Unul din principiile izvorâte din Constituția României și care guvernează Legea învățământului este principiul echității în virtutea căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare. Constituția României prin articolul 16 afirmă și garantează egalitatea în drepturi : ” (1) Cetățenii sunt egali în fața legii și a autoritaților publice, fără privilegii și fără discriminări. ”

Legea învățământului stipulează că în învățământul primar, clasa va cuprinde în medie 20 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 25, iar pentru învățământul gimnazial în medie 25 de elevi, nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 30.

Pînă aici, totul e clar și în același timp echitabil pentru toți cetățenii

României. Din nefericire, la prevederile art. 63, al.(2), apare în mod surprinzător și

aberant o excepție potrivit căreia „…. în localitățile în care există cerere pentru forma de învătământ în limba maternă a unei minoritati naționale, efectivele formațiunilor de studiu pot fi mai mici decât minimul prevăzut de prezenta lege. Decizia privind înfiintarea și funcționarea acestor formațiuni de studiu aparține Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu consultarea consiliului de adminisțratie al unității de învățământ respective. ”

Situația dă naștere la o întrebare de bun simț: unde este egalitatea cetățenilor în fața legii, unde este dreptul egal la învățământ pentru toți cetățenii indiferent de etnie?

În ce situație se vor găsi elevii de etnie română în raport cu elevii de  alte etnii, cetățeni români cu toții și supunându-se unor legi diferite? Sunt oare unii mai egali decât alții?

Putem spune că cetățenii de etnie română sunt discriminați, iar cei de alte etnii beneficiază de un privilegiu. Oare aceasta este calea de realizare a armoniei,

înțelegerii și conviețuirii între toți cetățenii României, fără deosebire de naționalitate?

Sunt convins că odată cu aplicarea legii în forma actuală vor apărea fără îndoială reacții dure, pe deplin justificate, din partea celor afectați, reacție la care legiuitorul va trebui să rapundă.

 

 

Cornel Itu

Deputat PSD

Comentarii Facebook

mesaje

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*