De ce există diferențe între învățămîntul la zi și cel la seral?

Întrebare

Adresată : Domnului Ioan Nelu Botiș Ministrul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

De către : Deputat PSD Cornel Itu

Obiectul întrebării : De ce există diferențe între învățămîntul la zi și cel la seral?

 

 

 

 

Domnule Ministru,

Legea 263/2010 ”Sistem unitar de pensii ” art 49 alineat 1 b stipulează că:

„(1) In sistemul public de pensii se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive, denumite in continuare perioade asimilate, in care asiguratul:
b) a urmat cursurile de zi ale învatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora cu diplomă.”

Este cunoscut faptul că învățământul universitar cuprindea și forma de învățământ la seral. Studenții care au urmat cursurile serale în pofida faptului că au lucrat în acelși timp cu jumătate de normă în producție, sunt exceptați de la prevederile legii prin care absolvenților cursurilor de zi, anii de studiu, li se iau în calcul la vechimea în muncă.

Cum se explică discriminarea între cele două categorii de stundenți curs de zi pe de-o parte și curs seral pe de altă parte, având în vedere că au urmat aceleași studii, au obținut aceleași diplome, ba mai mult în tot acest timp studenții seraliști au depus eforturi suplimentare în direcția perfecționării profesionale având în vedere că pe lîngă studiile propriu-zise, lucrau cu jumătate de normă?

Aștept răspuns în scris și oral.

Cornel Itu
Deputat PSD Colegiul nr. 6 Dej

Comentarii Facebook

mesaje

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*