Concurs de cai la Mărișel

Concurs de tractiune de cai la Marisel, o zona deosebita, cu localnici si gazde primitoare!

Ziua Drapelului Naţional

Pe 26 iunie sărbătorim Ziua Drapelului Naţional al României, proclamată prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998. Această zi omagiază Revoluţia de la 1848, în timpul căreia, la 26 iunie, Drapelul Național — albastru, galben, roșu — de la lance — a fost decretat, pentru prima oară, ca simbol național.

În Poiana lui Horea

Astazi am participat la un moment inedit in comuna Belis- sarbatoarea dedicata eroului de neam Horea. Felicitari d-nului primar Viorel Matis si celorlalti organizatori pentru acest eveniment cu incarcatura patriotica, un omagiu adus lui Horea! Evenimentul a fost insotit de hramul Bisericii din Poiana Horea, celebrat de preotul Petrean.

Ziua iei

Este ziua Iei, camasa traditionala romaneasca! A pretui portul traditional inseamna a valorifica cultura, a respecta si a perpetua valorile romanesti! Sa purtam ia cu mandrie, dragi romani!

Măsuri pentru îmbunătățirea reciclării deșeurilor

Camera Deputaţilor a adoptat, în şedinţa de vot final care a avut loc marţi, 13 iunie, un proiect important pentru protecţia mediului, respectiv Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor.

Noua lege, pentru care mi-am exprimat votul favorabil, transpune în mod corect şi complet  Directiva 2008/98/CE, şi prevede o serie de aspecte importante pentru mediul încojurător:

  • eliminarea obligativităţii existenţei Planurilor Regionale de Gestionare a Deşeurilor, întrucât structurile cărora li se adresează nu mai există (cele 8 regiuni de dezvoltare);
  • posibilitatea aplicării principiului „plăteşte pentru cât arunci” de către autorităţile publice locale, acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic, economic şi al protecţiei mediului;
  • introducerea de obligaţii etapizate privind nivelul de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, ale persoanelor juridice pe numele cărora sunt emise autorizaţiile de construcţie/demolări care să ajute la îndeplinirea până în 2020 a unui nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări.

România, în calitate de stat membru al UE, are de îndeplinit în ceea ce priveşte deşeurile următoarele obiective:

  • să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităţilor de deşeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere;
  • să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări;
  • să atingă un obiectiv de 60% de valorificare a deşeurilor de ambalaje din totalul de ambalaje produse pe piaţa naţională;
  • să atingă anual o cantitate colectată de 4 kg/locuitor de deşeuri electrice;
  • să colecteze separat biodeşeurile în vederea compostării şi fermentării acestora;
  • să reducă cantitatea de deşeuri biodegradabile la depozitare la 35% din cantitatea de deşeuri depozitată la nivelul anului 1995.

Doar prin gestionarea durabilă a deşeurilor, ca urmare a iniţierii şi apoi a aplicării unei legislaţii moderne şi adaptate realităţii, vom reuşi să îndeplinim aceste cerinţe de care depinde mediul în care vom trăi şi vor trăi generaţiile viitoare.

Lege cu efecte benefice pentru tineri şi pentru IMM-uri

Am votat marţi, alături de colegii mei din Grupul Parlamentar al PSD din Camera Deputaţilor, pentru adoptarea unui proiect de lege care aduce beneficii semnificative atât tinerilor, cât şi angajatorilor, în special întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM). Reprezentând o parte a măsurilor cuprinse în Programul de Guvernare al PSD, proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, implementează programul Garanţia pentru Tineret, având ca beneficiari un număr de 400.000 de tineri cu vârste cuprinse între 16-24 de ani.

Potrivit noii legi, angajatorul care încheie un contract de ucenicie, pe toată perioada derulării acestuia, beneficiază, la cerere, de o sumă în cuantum de 1125 lei/lună (echivalentul în lei a 250 de euro/lună), bani proveniţi din bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi din fonduri europene structurale de investiţii – asistenţă financiară nerambursabilă acordată României. Totodată, angajatorul care încheie un contract de stagiu pentru absolvenţii de studii superioare, pe toată perioada derulării acestuia, beneficiază, la cerere, de o sumă în cuantum de 1350 lei/lună (echivalentul în lei a 300 de euro/lună), bani proveniţi din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în limita fondurilor alocate. De asemenea, măsura va putea fi finanţată din fonduri europene structurale şi de investiţii şi din fondurile publice naţionale aprobate în bugetul asigurărilor de şomaj.

Acest nou cadru normativ va creşte participarea la programele de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, având în vedere faptul că în perioada ianuarie-decembrie 2016 au fost încheiate doar 167 de astfel de contracte. Între efectele pe care le va aduce modificarea Legii 279/2005 se numără: îmbunătăţirea structurii ocupaţionale a forţei de muncă, reducerea numărului de muncitori necalificaţi cu 20% până în 2020 şi adaptarea forţei de muncă la nevoile angajatorilor pentru evitarea concedierilor individuale şi colective.

De asemenea, modificările aduse Legii 335/2013 combat şomajul în rândul tinerilor absolvenţi de învăţământ superior şi diminuează dificultăţile în ceea ce priveşte integrarea acestora pe piaţa muncii. De aceste măsuri vor beneficia şi IMM-urile, în calitate de angajatori, întrucât vor fi ajutate să angajeze şi să păstreze forţa de muncă calificată.