Modul de corelare, în timp, între invesțiile în infrastructura publică finanțate prin programe europene diferite

INTERPELARE

Adresată: doamnei Viceprim- Ministru Sevil Shhaideh, Ministrul  Dezvoltării Regionale

De către: Cornel Itu, deputat PSD

Obiectul interpelării: Modul de corelare, în timp, între invesțiile în infrastructura publică finanțate prin programe europene diferite

Stimată doamnă  Viceprim- Ministru,

In cadrul actual de programare 2014-2020 se implemetează investiții în infrastructura publică prin programe diferite. Facem aici referință la:

1. Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiective specifice 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei.

Relevant pentru problema supusa rezolvării sunt acțiunile  finanțate pentru:

  • Proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi şi fazate), cu următoarele tipuri de subacţiuni:
  • Construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate (cu treaptă terţiară de epurare, acolo unde este cazul) care asigură colectarea şi epurarea încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e., acordându-se prioritate aglomerărilor cu peste 10.000 l.e.;
  • Reabilitarea şi extinderea sistemelor existente de transport şi distribuţie a apei;
  • Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apă în localităţile urbane şi rurale.

Potențiali aplicanți: Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Operatorii Regionali (OR) de Apă

2. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR) – program prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România, Submăsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

Relevant pentru problema supusă rezolvării sunt acțiunile  finanțate pentru :

  • creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală;

Potențiali aplicanți: Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;

Descrierea problemei:

La momentul de față, atat în județul Cluj unde am constatat că aceste programe prezentate mai sus, POIM Axa Prioritară 3 si PNDR Submăsura 7.2 sunt printre cele mai înaintate din țară, cat și în alte județe, este identificată o defazare, care creează imposibilitatea începerii unor categorii de  lucrări, între programele POIM și PNDR, datorită necesității finalizării lucrărilor aferente alimentăriilor cu apa/canalizarea iar poi refacerea/ modernizarea drumurilor.

Programul POIM este întarziat, nefiind aprobată nicio aplicație de finanțare,  cu exceptia celor fazate,  pentru etapa de programare 20114-2020. Mai mult de atat, fiind proiecte majore, este necesară și aprobarea Comisiei Europene, ceea ce duce la o prelungire a intrării in execuție a Contractelor de Lucrări aferente, estimată cel mai devereme in vara anului 2018!

În județul Cluj, prin  PNDR Submăsura 7.2 sunt aprobate sau în curs de aprobare 18 proiecte pentru modernizarea infrastructurii rutiere in 18 comune, dintre care un număr de 7 comune  sunt incluse în proiectul pentru dezvoltarea infrastructurii de apă sau/și canalizare, aplicația de finațare depusă de Operatorul  Regional de Apă Cluj-Sălaj.

Exemple de comune cu proiecte pentru modernizarea infrastructurii rutiere aprobate sau in curs de aprobare sunt următoarele: Chiuești, Bonțida, Căianu, Mihai Viteazu, Cuzdrioara, Jucu, Mesesenii de jos, Frata,Vad, Bobalna, Țaga, Buza, Iara, Sacuieni, Negreni, Margau.

Exemple de comune cu proiecte  incluse în aplicația de finanțare a Operatorului Regionali (OR) de Apă Cluj-Sălaj pentru componenta Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apă în localităţile urbane şi rurale: Cășeiu ,Chiuești, Mica,Unguraș, Bobalna, Recea Cristur, Buza,Cătina,Sanmartin,Taga,Sic, Poieni, Sancraiu,Izvarul Crisului,Aghiresu,Baisoara,Capusu Mare ,Garbau,Gilau, Apahida,Aschileu, Baciu,Bontida,Chinteni,Cojocna,Ceanu Mare,Feleacu,Floresti,Iclod,Vultureni mun.Cluj Napoca ,Dej si Gherla si orasul Huedin din Jud Cluj Hereclen , Mirsid , Napradea , salatic , Dragu , sanmihaiu Crasnei , Banisor Cizer , Pericei , Maieriste , Sarmasag , Bobota , Nusfalau , Boghis , Ip , Halmasd , Lozna , Crasna , Camar , Carastelec , Valcau de Jos , mun Zalau orase Chehu silvaniei Simleul Silvaniei si Jibou di jud Salaj din care Chiuesti, Bontida, Cuzdrioara, Mesesenii de jos,Bobalna, Taga, Buza (proiecte prinse si la dezvoltarea infrastucturii rutiere).

Această defazare în timp a investiților în infrastructura de utilități alimentarea cu apă/ canal față de investițiile în  modernizarea drumurilor, estimată de noi la cel puțin 12 luni (se ține cont de achizițiile și realizarea prealabilă a lucrărilor aferente sistemelor de alimentare cu apă și/ sau canalizare  în localităţile rurale), va conduce la inconveniențe majore pentru comunele care au deja aprobate sau în curs de aprobare proiecte pentru modernizarea drumurilor comunale, ducand la blocarea unor proiecte și pierderea unor finanțări considerabile și de aici toate consecințele birocratice aferente.

Pentru aceste considerente enunțate mai sus vă solicit prezentarea unor măsuri urgente care pot fi aplicate, avand în vedere blocajul din perioada 2014-2017 si perioada de timp,  extrem de redusă, rămasă la dispoziție pentru implementarea programelor/proiectelor.

Solicit răspuns în scris.

Cu stimă,
Cornel Itu – deputat PSD
Circumscripţia 13 – Cluj

Probleme de construcție la centura ocolitoare a municipiului Gherla

INTERPELARE

Adresată: domnului Alexandru Răzvan Cuc, Ministrul Transporturilor
De către:  Cornel Itu, deputat PSD
Obiectul interpelării:  Probleme de construcție la centura ocolitoare a municipiului Gherla

Domnule Ministru,

Centura de ocolire a municipiului Gherla (VOG), inaugurată cu mare fast de fostul prim-ministru Emil Boc în data de 14 august 2009, are o lungime de 5,5 km, valoarea investiţiei fiind de 7,8 milioane de lei. Lucrările au început în anul 2007 și au fost finanțate de la Banca Europeană de Investiții și de Guvernul României. 

După două zile de la inaugurare, șoseaua s-a surpat din cauza constructorilor/proiectanților care au neglijat stratificatia terenului și studiul geotehnic din zonă. Lucrările de reparații au durat atunci cinci luni, centura fiind închisă până în decembrie 2009. În toamna anului 2015, corpul drumului a cedat din nou, în același loc, respectiv la km 3+850.

Soluția folosită deja de patru ori până în prezent, de a se interveni cu un nou strat de asfalt pentru a aduce carosabilul la același nivel, s-a dovedit ineficientă, intervenindu-se asupra efectului si nu asupra cauzei, reprezentând doar o cheltuială fără rezultat(tona de mixtura asfaltica pusa in opera, fiind cca 350 lei +tva). În acest an, corpul drumului a începus să cedeze din nou, exact pe aceeași porțiune unde au existat probleme încă de la inaugurarea din 2009. Este evident că problema de fond e legată de stratificatia terenului din zona, iar asfaltarea și reasfaltarea porțiunii de carosabil care se deniveleaza nu este o soluție.

Centura ocolitoare a municipiului Gherla faciliteaza accesul înspre și dinspre Dej din întreaga zonă vestică și estică a țării.  Există un risc foarte mare ca circulația între Cluj-Napoca și Dej sa fie ingreunata, traficul urmand a fi deviat prin municipiul Gherla sau pe drumul judetean Gherla — Mintiu Gherlii — Mănăstirea — Dej, cu disconfort evident asupra traficului.

 În cazul în care nu se va mai putea circula pe șoseaua de centură, miile de autovehicule care tranzitează această zonă vor fi nevoite să treacă pe o rută ocolitoare, respectiv prin Gherla — Mintiu Gherlii — Mănăstirea — Dej, creându-se ambuteiaje grave.

Domnule ministru, am semnalat în numeroase rânduri această problemă ce pune în pericol buna desfășurare a traficului  si sigurantei circulatiei pe acest sector, însă până în prezent nu s-a găsit o soluție reală. În urma ultimei interpelări adresate Ministerului Transporturilor, în data de 24.11.2015, mi s-a răspuns, în data de 10.12.2015, că s-a inițiat procedura de achiziție publică a serviciului de expertiză tehnică pentru tot sectorul de drum, procedura urmând să se finalizeze în 30 de zile. Totodată, mi se transmitea că „vor fi luate toate măsurile necesare prevenirii apariției de noi degradări a sectorului de drum.” Din păcate, această promisiune nu s-a concretizat.

 Cu speranța că de această dată intervenția mea va găsi un răspuns viabil, vă rog să îmi transmiteți care au fost rezultatele expertizei tehnice,  si ce măsuri s-au dispus în urma recomandarilor din expertiza și  cum va soluționa Ministerul pe care îl conduceți această problemă de infrastructură.

Solicit răspuns scris și oral.

Cu stimă,
Cornel Itu
Deputat PSD Colegiul nr.6 Dej
Circumscripţia 13 – Cluj

“Mica Unire”, un moment important pentru România

Astăzi, 24 ianuarie, sărbătorim ziua care a rămas în istoria românilor ca momentul în care s-a înfăptuit Unirea Principatelor Române, în anul 1859, de către Alexandru Ioan Cuza, domn al Moldovei și Țării Românești.

După mai mulți ani în care pașii spre îndeplinirea acestei dorințe au fost „mărunțiți” de atitudinea marilor puteri ale Europei, aceasta a devenit realitate, într-un context favorabil, care a dus, pe parcurs, la transformarea „României” de atunci într-un stat modern, aducând pentru prima dată câteva elemente occidentale în viața românilor.

Să celebrăm împreună Unirea Principatelor şi să reflectăm la semnificaţia acestei zile în care înţelegem că România suntem fiecare dintre noi şi toţi laolaltă.

La Mulţi Ani!

Ziua poetului național

Depunere de coroane la Dej, cu prijelul implinirii a 167 de ani de la nasterea marelui poet Mihai Eminescu si Ziua Culturii nationale. Îmi declar bucuria pentru această sărbătoare națională dedicată culturii poporului nostru român, cultură prin care o națiune își afirmă și promovează valorile identității sale. Acest moment de sărbătoare se datorează eforturilor mele și a colegilor din Camera Deputaților, prin stabilirea zilei de 15 ianuarie ca Ziua Culturii Naționale (Legea 238/2010).

Ziua de 15 ianuarie nu a fost aleasă întâmplător pentru a celebra cultura poporului român, semnificând ziua de naștere a marelui poet, Luceafărul poeziei românești, Mihai Eminescu.
Ziua Culturii Naționale va fi, în viziunea noastră, o zi în care nu numai celebrăm un mare creator, dar și o zi de reflecție asupra valorilor culturii române, în general, și a proiectelor culturale de interes național.

Îmi doresc ca Ziua Culturii Naționale și marcarea nașterii lui Mihai Eminescu să reprezinte un moment special al reunirii românilor în jurul valorilor naționale, un prilej de mândrie că suntem români.

Botezul Domnului

Astăzi prăznuim Botezul Domnului nostru Iisus Hristos. Praznicul reprezinta reactualizarea momentului in care Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, la 30 de ani, vine la Iordan, se botează cu botezul pocăinței, asumand păcatele intregii omeniri.

Vă doresc o zi minunată și binecuvantată!

La mulți ani, 2017!

Fie ca spiritul sărbătorilor de iarnă să pătrundă în casele si sufletele voastre şi al tuturor celor dragi! Iubirea, bucuria, înţelepciunea şi generozitatea să vă fie călăuză în 2017! În speranţa unui an mai bun, vă doresc sănătate, încredere şi fericire! La mulţi ani!

Sărbătoarea Crăciunului

Crăciunul este cea mai mare sărbătoare a creștinătății. Este momentul ideal să apreciem dragostea și toate lucrurile bune din viața noastră, despre care credem, de multe ori, că ni se cuvin. De sfintele Sărbători să deschidem uşa pentru oaspeţi dragi şi inima pentru speranţă, bucurie şi lumină. Să fim mai buni şi să privim înainte cu încredere, ştiind că dacă avem credinţă, drumul din faţa noastră va fi presărat cu împliniri

Frumusețea sărbătorilor de iarnă să vă găsească in case alături de cei dragi, să vă aducă multă sănătate, fericire și implinirea tuturor dorințelor. Un an nou fericit și plin de realizări! Crăciun fericit!

22 Decembrie – Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății

Datorită unor oameni curajoși și plini de speranțe,a miilor de oameni care tânjeau după libertate și au ieșit în stradă, avem astăzi democrație, drepturi și libertăți. Este obligația fiecăruia dintre noi să ni le apărăm, pentru că pericolele la adresa democrației sunt reale.

Eroii din decembrie 1989 ne-au lăsat moștenirea cea mai de preț: libertatea noastră și posibilitatea de a ne construi singuri destinul.

 

Final de an electoral

Familia, prietenii, colegii sunt oamenii care mi-au fost mereu aproape in aceasta campanie incheiata cu succes. Le multumesc tuturor celor care au avut incredere in echipa PSD! Impreuna, vom indrazni sa credem in Romania!